Vui lòng chọn yêu cầu phù hợp
   Lưu ý:

   • Tất cả gói chụp trên không áp dụng trang phục ảnh cưới. Khách hàng nhu cầu chụp ảnh cưới liên hệ 0962307312 để được tư vấn.
   • Khách hàng đặt lịch chụp vui lòng thanh toán tổi thiểu 300.000 – 1.000.000 vnd giá trị gói chụp và thanh toán 100% sau buổi chụp
   • Ảnh chỉnh sửa hậu kì trả sau 2-3 ngày kể từ ngày khách gửi ảnh pts.
   • Quý có xem ảnh hậu kì được điều chỉnh tối đa 2 lần miễn phí, từ lần 3 trở đi tính phí theo thỏa thuận.
   • Mọi thông tin gói chụp được chúng tôi gửi cho bạn dưới dạng file PDF đầy đủ thông tin gói chụp. Mọi khiếu nại sau này được căn cứ giải quyết theo file đã gửi.
   • STK: 558855555555LÊ NGỌC VĨtechcombank
   Đặt Lịch